Het Pieterpad

Het Pieterpad is een Lange-Afstands-Wandelroute.

Een Lange-Afstands-Wandelroute (kortweg LAW) is een wandeling die zich uitstrekt over een langere afstand (vanaf ca. 100 km) en die niet rond gaat. Het begin en eindpunt van een LAW liggen dus niet bij elkaar.

Het Pieterpad voert van Pieterburen in Noord Groningen naar de Sint-Pietersberg in Zuid Limburg en is daarmee de langste aaneengesloten wandelroute van Nederland.

Echter, om deze reden moet u de tocht niet gaan ondernemen al is het leveren van de prestatie als zodanig niet gering. Wie namelijk niet alleen met de voeten wandelt, maar ook met hart en ziel, zal merken hoeveel er onderweg valt te zien en te beleven. Diverse soorten landschappen worden doorlopen: de rijke Groninger klei, de Drentse zandgronden, de Sallandse Heuvelrug, de lommerrijke Achterhoek, het Montferland en tenslotte het langgerekte, gevarieerde Limburg. Ieder gebied heeft daarbij zo zijn eigen karakteristiek, zijn samenspel van boerderijtypen, dorpsuitleg, cultuurlandschap, industrie e.d..

De overgang van het ene gebied naar het andere is soms heel plotseling en daardoor bijzonder verrassend. Zo bijvoorbeeld de overgang van het Montferland naar het dal van de Rijn en vandaar weer naar de heuvels bij Beek en Groesbeek. Het is niet alleen het plotselinge hoogteverschil dat het hem doet, maar ook flora en fauna, type huizen en boerderijen, alles verandert mee.

Niet eenvoudig was het om het verlangen naar rustige paden door een mooie natuur te verbinden met de wens om geen al te grote omwegen te maken. Wanneer men op een dergelijke grote afstand per dag niet voldoende vordert kan dat bijzonder ontmoedigend zijn. Goede lange afstandswandelroutes moeten voldoen aan de eis van voldoende gerichtheid gepaard aan aantrekkelijk wandelen. Moeilijk is bijvoorbeeld het kruisen van een autosnelweg. Dat kan maar op enkele plaatsen en langs betrekkelijk grote wegen. Kleine bospaden of landwegen worden er domweg door afgesneden. Dit betekent, dat er kilometers tevoren al op gelet moet worden zo goed mogelijk uit te komen bij een tunnel of viaduct. Voorwaar geen sinecure!

Verder hebben veel beken, die met name in de Gelderse Achterhoek rijkelijk stromen, vaak maar weinig oversteekmogelijkheden. Ook een enkel industrie-terrein was soms niet te vermijden.

Telkens moesten er dus keuzen gemaakt en concessies gedaan worden. Wij menen echter met deze route een optimale combinatie van factoren bereikt te hebben.

Meer informatie over het Pieterpad